V1:13


Notarum Explicatio

R   Ramsiöholm en gårdh skattar   2 ½ öre
Vtsäde i både giärdena   1 ½ tunna
stenigh saniord, ther på födes 2 hästare
20 nöt, 20 får, godh mulebeth suidieskogh
Mycket gott fiskeuaten och quarenställe
liten lägenheet åker och ängh at förbetra

S   Koupan en gårdh skattar 2 ½ öre
Vtsäde i både giärden   3 1/4 tunna
Saniordh ther på födes 2 hästar
30 nöt, 20 får,  godh mulebet och
suedieskogh, gått fiskeuaten och
quarenställe, lägen åker och ängh
at förbetra, Ithem et litet ållehust.

T   Stugubackan en gårdh skattar   4 öre
Vtsäde i bådhe giärden   3 1/8 tunna
saniordh ther på födes 2 hästar
30 nöt, 30 får, godh
mulebet och suedieskogh gott fiske-
uaten och quarenstelle, lägenheet
åker och ängh at förbetra


Notarum Explicatio

F   Gränääss 2 gårdar
Östra gården skattar   2 öre
Vtsädhe i både giärden   2 3/4 tunna
Ängh         10 lass
ther på födes hästar 2 stycken, 29 nöt
26 gietter, nödigh tarffweskogh. godh mule
beth, mycket gott fiskeuaten, och quarenstelle
fiskiare huss. lägenheet, åker och ängh
at förbetra. affritat in i arket, sub
Littera F vide pagina 151

G   Wästra gården Jbidem skattar   2 öre
Vtsäde i både giärdena   2 3/4 tunna
Ängh    10 lass
ther på födes 2 hestar, 16 nöt, 20 får
Saniord, stenigh godh mulebeth tarfueskogh
mycket gott fiskeuaten och quarenställe
lägenheet, åker och ängh at vpgiöra,
affritat in i arket sub littera G.

H   Flättårp en gårdh, skattar 2 öre
Vtsädhe       3 1/8 tunna
saniordh, ther på födes 2 hästar
20 nöt, 20 får, godh mulebet liten
suedieskogh. gott fiskeuaten och
quarenström, lägenheet åker och ängh
at förbetra. affritat å efftersta
sidan på detta arket. Sub littera H


(Karttext:)

Helsinge Landh

Hanebo sochn
Alffta sochn.

Scala ulnarum1 Vide pagina 15 senare tillagt