V1:14-15


Notarum Explicatio

1   Kiällåss 2 gårdar
Wästragården skattar    2öre   16 penningar
Vtsädhe i bådhe giärden   4 tunnor
Moiordh födes 2 hästar, 16 nöt, 20 får,
Godh mulebet och suedieskogh. gott fiskeuaten
och quarenställe. Lägenheet åker och ängh at
vpgiöra.

2   Östra gården jbidem, skattar   2 öre 16 penningar
Vtsädhe i bådhe giärden   4 tunnor
saniordh, sådhan mulebet suedieskogh, och fiskeuaten
quarenställe, lika med Vestra gården födher och lika
bo

(Text sidan 15 längst upp till höger: )
Alffta sochn. Tw tårp
Gränääs. Östragården, finnes descreberat
på främsta sidan på detta arcket
Sub Littera F
G   Wästragården Jbidem finnes och
describerat på främsta sidan å aket1
Sub Littera G

Notarum Explicatio

3   Wänsiötårp en gårdh, skattar    2 öre 16 penningar
Vtsäda i bådhe giärden       4 ½ tunnelandh
moiord, och saniordh, ther till ehr hårdwalsängh   12 lass
Ther på födes 3 hästar, 30 nöt 30 får, 20 Getter -
Godh mulebet tarffueskogh mycket gott fiskeuaten
och ållehuss, sampt quarenstelle, lägenheet åker och ängh
at vpgiöra.

4   Hussemanstårpet haffuer vtsädhe till   1 1/4 tunna
Saniord, och skall läggias vnder bolbyn Wansiö

5   Thenna wret lyder wnder Wansiötårp


(Karttext:)

Helsinge-   landh
Gränäs siö mycket godh fiskiesiö
Bållnääss sochn
Wänsiön

Scala ulnarum

1 Fel för arket