V1:16


Notarum Explicatio

6   Swartbo en gårdh, oskatelagt.
Vtsäde       1 ½ tunna
saniord, föder 2 hästar, 10 nöt
12 får, godh mulebete suedieskogh
fiskeuaten och quarenställe
Jtem fiskehuss. lägenheet
åker och ängh at vpgiöra.

7   Båckesiön en gårdh, skattar    2 öre
Vtsädhe i både giärden   2 ½ tunna
stenigh saniordh. föder 2 hästar
10 nöt, 20 får, godh mulebet
Swedieskogh fiskeuaten och
quarenställe, lägenheet mera
åker och ängh at vpgiöra.


(Karttext:)

Helsinge-   landh
Flättårp siöö
Flättårp i Alffta sochn ehr
Describerat på främste sidhan
arket, sub litera H.