V1:17


Notarum Explicatio

A   Desse ägor lydha vnder Hudwickswaldss
stadh. och ähre kiöpte ifrån Hååckstadby
i Tuna sochn.
Vtsäde      3 ½ tunnor
Höö          26 las

Leerblandat Jord och hårdwaldss Engh
så mycket här finnes.


(Karttext:)

Helsinge Landh

Scala ulnarum