V1:18-19


Notarum Explicatio

A   Hudhwickswaldss kyrckia

B   På denne staan ähr Hudhwijckswaldss
stad belägen.
Vtsäde              7 ½ tunnor
höö                  80 las

C   denne ägor ähre kiöpte ifrån Tunaby och
till Staden
Vtsäde                  1 1/8
tunnor


höö                        40 las

D   Desse ägor ähre kiöpte ifrån Fårss i Tuna sochn
och vnder stadhen
Vtsäde             1 1/4 tunnor
Höö                  40 las

Till stadhen ähr skogh och mulebeet litet
fijskewatn gott

E   Desse ähr stadens enskylte ähgor

(Karttext:)

Helsingelandh
Kyrckiefiälan

Scala ulnarum