V1:2-3


(Rubrik:) Helsinge-   landh

Notarum Explicatio

4   Kiölsiön    4 Gårdar
Wästergården ehr skathelagdh för         3 öre
Wthssädhe i bådhe giärden         5 3/8
tunna
Sandiordh
Ther på kan födas tre hestar. Tiwgu nööt
Tretyio fåår.
Godh lägenheeth mera åker och ängiar wpgiöra
Godh mulebeth tarffueskogh gott fiskewatn quaren-
ställe

5   Norragården ehr skattelagth för         3 öre
Wthssädhe i bådhe giärdena   7 1/8 tunna
Sandiord godh lägenheeth wpgiöra mera åker och ängh.
Ther på kan födas tre hestar tiwgu nööt tiugu
fåår.
Godh mulebeth swedieskogh gott fiskewatn och quarenstelle

6   Millangården ehr skathelagth för      3 öre
Wthssädhe i bådhe giärdena   8 1/4 tunna
Sandiordh godh lägenheet wpgiöra mera åker och ängh
Ther på kan födas tre hästar tiugu nööt tiugu
fåår.
Godh mulebeth swedieskogh gott fiskewaten och quaren
ställeNotarum Explicatio

7   Sörgården ehr skathelagt för      3 öre
Wthsähe i bådhe giärdena      7 ½ tuna
Sandiordh godh lägenheeth wpgiöra mera
åker och ängh.
Ther på kan födass tre hästar tiugu nööt
twugu fåår
Godh mulebeth swedieskogh gott fiskewaten
och quarenstelle.

(Högra sidan:)

Notarum Explicatio

8   Hasseltorp ehr skathelagdt för   2 öre
Wthsädhe i Norra giärdeth   2 1/4 tunna
Wthsedhe i Söra giärdeth   2 1/4
tunna
Godh lägenheeth åker och ängiar förbethra
Suartmylla
Ther på kan födas tre hästar tiugu nööt
tiwgu fåår
Godh mulebeth och tarffueskogh gott fiskeuaten
quarenström

(Karttext:)

Kiöl siön
Hassel sochn
Skogz Tiärn

Scala ulnarum