V1:20


Notarum  Explicatio

A   Hudwijcks gamble Boolby stelle.
huilkes ägor ähre lagde vnder
Hudwijkswaldss Stadh.
Vtsäde      9 tunnor
höö            100 las

Sandblandat Jord och hardwaldss Engh
så mycket här finnes.