V1:21


Notarum Explicatio

A   Desse ägor ähre kiöpte ifran Wij
i Edner sochn och till Stadhen
Hudwijkswald
Vtsädhe   1/8 tunnor
Höö         12 las

B   Östanbrickz Byn
D   Östanbricks ägor Vtsäde      8 tunnor
    Hoo                  14 las

Sandblandat Jord, så mycket ther
finnes.

C   Desse ägor ähre kiöpte ifrån
Östanbrick och till Staden
Vtsade         4 tunnor
Höö             20 las

(Karttext:

Helsinge Landh
Hårdwaldss Engh

Scala ulnarum