V1:22-23


Notarum Explicatio

A   På Denne Staan ähr Hudwijcksswaldss
Stadh belägen
Vtsäde            13 ½ tunnor
Höö                250 Las

B   Desse ähre Stadsens Enskylte ägor.

C   Desse ähre kiöpte ifrån Östanbrick och vnder Staden

D   Desse ägor ähre kiöpte ifrån Fiskeby i Tuna Sochn
    vnder staden

E   Denne Tächt lydher till Tuna Prestebordh. Höö till 16 las

(Text sidan 23:)
Desse Eftershrefne Ägor lydha vnder
Hudwijcksswaldss Stadh, och finnes
Afritade och describerade som här
vnder folia vtwisa
Åker         1 7/8 tunnor   } folio 56
Engh         12 las            }

Åker         2 tunnor      } folio 53
Eng           15 las          }

Åker         2 tunnor      } folio 52
Eng           15 las          }

Åker         4 1/8 tunnor    } folio 49
Eng            3 las               }

Åker          9 tunnor      } folio 48
Eng            100  las       }

Åker          9 7/8 tunnor   } folio 46
Eng            160 las          }

Åker         3 ½ tunnor   } folio 45
Eng            26 las          }

Summa      { Åker   51 7/8 tunnor
                  { Eng    568 winter las

(Karttext:)

Helsinge Landh
Leriord
Hardwals Engh
Leeriord
Sandh Jordh
Hårdwals Eng
Hårdwals Engh
Hårdwals Engh
Hude Wijcks Waldss fiälen

Scala ulnarum