V1:24


Notarum Explicatio

A   Wlsäterssby i Tuna sochn
Vtsäde         7  1/4
tunnor
Höö            106 las

Sandiord och hårdwals Engiar
så mycket här finnes

Till denne Byn ähr mulebeet
och Skogh till nödtörften.

B   Denne Åker ähr kiöpt ifråm Moo
i Tuna sochn vnder Staden.
Vtsäde      2 tunnor
Höö         2 las