V1:25


Notarum Explicatio

A   Sandha By
Vtsäde      24 ½ tunnor
Höö         100 las

Till denne byn ähr mulebeet och
Skogh till nödtorften.

B   Denna tächt ähr kiöpt ifrån Flessbro,
och till Stadhen

C   Denne tächt ähr kiöpt ifrån Sandha
och till Staden
Vtsäde      2 tunnor
höö         15 lass.

(Karttext:)

Helsinge Landh
Hård walss engh
Sand Jordh
Tofwigh och måsigh engh
Star engh
Leeriord

Scala ulnarum