V1:28


Notarum Explicatio

A   Östanbrick
Vtsäde   21 ½ tunnor
höö         98 las

Sandiord så mycket här finnes
Till denne by ähr god mulebeet
Tarfueskogh och fiskewatn

B   Denne tächt ähr kiöpt ifrån Östanbrick
och till Stadhen
Vtsäde      1 7/8 tunnor
Höö         12 las.

(Karttext:)

Helsingel
Hardwals engh
Starängh
Starängh
Beetess hage
Tofwigh engh


1 Helsinge- Fortsätter på nästa sida 29 med -Landh