V1:29


Notarum Explicatio

A   Hagha by i Nårala Sochn
Skat   43 öhre 3 th1
Vtsäde         31 3/4 tunnor
höö               100 las.

God mulebeet, tarfueskog
Quarnstelle och fiskewatn

Leeriord så mycket her finnes

(Karttext:)

-Landh2
Star ängh
Stock elfwen
Hardwals engh

Toofwigh ängh

Scala ulnarum


1 okänd skatt, eventuellt (ör-thugar)
2 Fortsättning på rubrik från sidan 28  Helsinge- landh