V1:30-31


En deell aff Södre hamnss Stadss
ägor
Vtsäde          25 tunnor
Höö               70 las

Grund sandiord och hardwalss
eng så mycket här finnes

(Skrivet med en senare hand:)
Anno 1642
    af
Oluf Larsson Tresk

(Karttext:)

Helsinge Landh
Suderhampnss wijcken

Scala ulnarum