V1:32


Notarum Explicatio

A   Ähr fäboställe till
Hagha byn.

C   Denne ägor lydha till
Haga by.
Vtsäde         1 tunnor
höö               76 las

B   Denne ägor lydha till
Södre hamns Staden
Vtsäde         2 tunnor
höö               48 las