V1:33


Denne ägor lydha till Södrehamnss
Stadh. Vtsäde         13 ½ tunnor
höö                        169 las

Grund sandiord så myckit här finnes

(Karttext:)

Helsinge Landh
Hårdwals eng
Tellie Siöön
Små starrigh engh
Hårdwals engh
Hårdwalss engh
hard wals engh

Scala ulnarum