V1:34-35


Notarum Explicatio

A   På denne Staan ähr Södrehamnss Stadh
belägen.

B   Södre hamnss kyrckio.

Vtsäde och höö som faller på de ägor som ähro
strax bredewid Stadhen         23 3/4 tunnor
höö                     70 las

Grund och steenig sandiord så myckit här finnes
Till Staden ähr god mulebeet tarfueskogh
och fiskewatn.

Desse Efthershrefne ägor lydha vnder
Suderhamnps Stadh finnes afri-
tade och describerade som folia her
vnder vtuisa
Vtsäde      4 tunnor
höö           148
             folio 69

Åker      13 3/4 tunnor   }   folio      64
Eng         145 las           }

(Text sidan 35:)
Åker         13 ½ tunnor   }   folio   61
höö            169 las          }

Åker      2 tunnor         }   folio 60
Eng         48 las            }

Åker          25 tunnor      }         58
Eng            70 las            }

Summa   Åker      71½ tunnor
              Eng       550 las     

(Karttext:)

Helsinge Landh
Hårdwals engh
Star engh
Hårdwalss engh
Hårdwals eng
Suderhampnss fiälen
Star engh
Hardwals engh

Scala ulnarum