V1:36


A   En deell af Stadz ägor-
na. Vtsäde            13 3/4 tunnor
höö                        45 las

Leerblandat jord så mycket
här finnes.

(Karttext:)

Tofwig engh
Staräng
Ållsiön