V1:37


Notarum Explicatio

A   Bårgssby i Nårälfua sochn
Skat      54 öre 11 ½ th
Vtsäde         30 3/4 tunnor   
Höö            60 las

Till denne byn ähr mulebet
tarfueskogh och got fiskewatn

(Karttext:)

Hell-   singe landh
Öffre Wijckan
Staräng
Hårdwals engh
Leeriord
Hard wals äng
Leeriord
hård wals äng
Leer iord
Leeriord
Sanck staräng

Scala ulnarum