V1:38-39


Notarum Explicatio

A   Styfwij by i Nårälfwa sochn
Skatt         57 öre 19 ½ th
Vtsäde      27 ½ tunnor
Höö         168 las

B   Denne ägor lydha till Stifwijby By
Till denne byn ähr god mulebeet
Tarfueskog och fiskwatn.
Grund leeriord så myckit här finnes

C   Denne ägor lydha till Bårgz By.
Vtsäde      9 ½ tunnor
höö            14 las.

(Karttext:)

Helsinge Landh
Tofwig och Mosigh engh
Hardwals eng
Hårdwaldss engh
Hårdwals engh

Scala ulnarum