V1:4


(Rubrik:) Helsinge- landh

Notarum Explicatio

9   Marlingssiö En gårdh ähr skathelagth för   4 öre
Wthssädhe i bådhe giärdena      9 1/4 tunna
ehr sandiord och suartmylla iblandh
Ängh         50
Winterlass ligger dess på åtskillige orter i skogen
Godh mulebeth swedieskogh gott fiskewaten och quaren-
ställe.
Godh lägenheeth at förbethra åker och ängiar

10   Hussmans åker   1/4
tuna

11 Andra hussmans åker   1/4 tuna

(Karttext:)

Marlingen siö
Haga