V1:41

       
        Pehr Gulldbrandson Pallms
                        Chartor
öfwer några lägenheeter på Cronones allmänningar
                           uti
                  Hällsingeland

                  Geometrisch
Afrijtning/h/ar oppå dhe Torph, Fäbodar och vthwidgade hemman som vthi Bold-
nääs sochn och Helsingelandh, äro på Konglig Maijestäths och Cronones Allmenningh
belägne. Een deel afrijtadt och ransaakat. In Augustj och Septebris månader
Anno 1671, och sedan sedermehra vthj Septebris månadh Anno 1672

                     
Numero   1

M.O.P.I.

(Namnteckning i nedre högra hörnet, delvis skadad:)

Pedher Guld..