V1:5


(Rubrik:) Helsinge- landh

(Text på var sida om Notarum Explicatio:)
Liussdal      sochn

Notarum Explicatio


12   Gudzsiön en Gårdh skathar till krona    1 ½ öre
Jthem till en bonde i Liussdall   1 öhren
för en fädebowall.
Wthsädhe         1 3/4 tunna
Sandiordh ehr lägenheeth ath wpgiöra mera
åker och ängh
Kan födas ther på twå hestar tyio nööt
tyio fåår.
Godh mulebeth. Swidieskogh goth fiskewaten
och quarenställe.

13    Wåssiö en gårdh skathar till  krona 1 1/4 öre
Jthem till en bonde i Liussdall      1/4 öre
Wthsädhe      1 1/8 tunna
Sandiordh, ehr lägenheeth ath wpgiöra mera
åker och ängh
ängh                  40 lass
Godh mulebethe tarffueskogh mycketh goth
fiskewaten och quarenställe.

14   Skåne1 en gårdh skathar till Liusdall   2 öre
Wthsädhe          1 ½ tunna
Ängh                 40 lass
Lägenheeth mera åker och ängiar wpgiöra
Sandiordh
Godh mulebeth tarffueskogh goth fiskewaten
och quarenställe.
Lägenheeth ath byggia fiskehuss.

15   Norragården  ibidem skathar till Liusdaal
socken      2 öre
Wthsädhe i både giärden    1 tunna
Ängh och andra tillägor lika med sin
granne.
Affritadhe in wthi arket

A   Kiärsstorp i Hodala sochn
ehr skathelagt för        1 ½ öre
Wthsädhe i både giärdena   4 ½ tunna
Moiordh
Ther på kan födas twå hästar
Tolff nööt sexton fåår
Godh mulebeth tarffueskogh
gott fiskeuaten och quarenställe
Lägenheet mera åker och äng (ath)
förbäthra.

(Karttext:)

Gådhsiö
Betzhaga

Scala ulnarum

Wåssiö
Måssa 2 lass

1 Nummer 14, Skåne och 15, Norragården återfinns på nästa uppslag, V1:6-7