V1:64-65


(Rubrik:) Medellpadh

Notarum Explicatio

A   På denne plaan ähr Sundsswaldss
    Stadh belägen.

D   Sundsswaldss kyrckia.

Vtsäde till stadhen      34 tunnor
Höö                          440 lass
Grund sandiord så mycket som der fins
till staden
Skog och mulebet till nödtorften
Fiskewatn gott

(Karttext:)

Hårdwalss engh
Hård wals eng
Hårdwals engh
Sundsswaldhfiälän
Hårdwals engh

Scala ulnarum