V1:66

Denne engar lydha vnder Sundsswaldss
Stadh. Och ähr det hööt som härpå faller
wed sielfue stadhen annoterat.

(Karttext:)

Hårdwaldss engh
Hårdwaldss engh
Grund san- iordh