V1:67


(Rubrik:) Mädellpad

Notarum Explicatio

A   Grenloo 4 gård. Skattar 48 Måål
    Vtsäde                           21 tunnor
    Höö                               59 lass
    Swartmölla så myckit der till
    finnes

B   Högha 3 gard. Skattar    43 Måål
    Vtsäde                           12 tunnor
    Höö                               72 las
    Swartmölla så mycket der
    finnes
    Skogh och mulebeet till denne
    byar till nödtorften.

(Karttext:)

Hårdwaldss engh

Scala ulnarum