V1:68-69


(Rubrik:) Medellpad

Notarum Explicatio

A   Bergzåcker 4 gård. Skattar    95 Måål
    Vtsäde                                 20 ½ tunnor
    Hoo1                                     130 lass

Skogh mulebeet och fiskewatn till
nödtorften.

B   Harmsta 1 gård Skattar    23 1/3 Mååll
    och är vthi tegeskifte både med åker
    och engh med Bergzåcker och ähr
    vtsäde och höö alt tilhopa inrecknat
    med Bergzåcker och hafuer med Bergz-
    åcker lijka lägenheet.

(Karttext:)

Hardwals engh
Leeriordh
Hardwaldss engh
Star engh
Tofwigh engh

Scala ulnarum


1 Felskrivet Höö