V1:70


(Rubrik:) Medellpad

Notarum Explicatio

A   Nacksta 2 gård. Skattar       52 Måål
    Vtsäde                              10 3/4 tunnor
    Höö                                    59 las

Leerblandat jord så mycket här finnes.
Tille denne byar ähre god mulebeet
Tarfueskogh, fiskewatn och quarn-
stelle god lägenheet åker och eng
förbettradt.

(Karttext:)

Hårdwaldss engh
Hårdwaldss engh
Sundsswaldss Stadhss ägor taga her wedh.