V1:71


Notarum Explicatio

A   Store Hulssiön en gårdh skattar    3 öhre
    Vtsädä i både giärden          3 tunnor
    Stenigh saniord ther på födes 2 hästarr, 10 nöt
    12 får, godh mulebet suedie skogh, och näfere-
    skogh gott fiskevaten i quarenstelle. Jtem
    ett litet fiske huss vnder quarnom
    godh lägenheet åker och ängh förbetra

B   Lille Hulsiön en gårdh, oskatelat.
    Haffuer åker till      2 tunneland
    saniord, liten lägenheet åker och ängh
    at förbetra ther på födes 1 häst, 2 nöt
    8 får, god mulebet, suedieskogh. gott
    fiskeuaten och quarenstelle.

C   Lilleström    2 gårdar.
    Östragården skattar   1 ½ öre
    Vtsäde i båda giärden    3 7/8 tunna
    saniord, ther på födes  
    1 häst, 10 nöt, 10 får, godh
    lägenheet at vpgiöra meera
    åker och ängh. godh mulebet
    suedieskogh. got fiskeuaten
    och quarenställe.

D   Wästragården skattar   1 ½
    Vtsäde i både giärden    3 7/8
tunna
    föder lika mycket bo,
    haffuer lika god skogh.
    fiskeuaten och quarenstelle
    med sina granar.

    Sättna soechn
1   Nässuatnet en gård skatt    2 öre
    Wtsäde i både giärden   2 tunor.
    saniord, födher 2 hästar
    16 nöt 10 får, godh
    mulebete suedieskogh nafuer1
    gott fiske och quarenstelle
    liten lägen åker och ängh
    at vpgiöra.

(Karttext:)

Oluf Träsks
Anno 1639

Stödie soechn
Medelpa landh

Näss wattnett

Scala ulnarum
1 Troligen fel för näfuer