V1:72-73


Notarum Explicatio

E. Stormyran en gård, skattar      1 öre
    Vtsäde i både giärden   2 3/4  tuna
    föder ther på 1 hest. 8 nöt. 10 får,
    litet fiskeuaten, godh suedieskogh
    gott quarenställe godh mulebet. liten
    Lägenheet åker och ängh at vpgiöra
    Humblegårdh till 100 stenger

F   Gränkiärnan en gård, skatt   2 öre
    Vtsäde i både giärden   2 3/4
tunna
    stenigh saniordh liten lägenheet at
    bätra åker och ängh, föder 3 hästar
    16 nöt, 12 får, gott fiskeuaten
    och quarenstelle, godh mulebet, och
    tarffueskogh, humblegård   120 stenger

G    Gränsiön en gård skattar    4 öre
    Vtsäde i båda giärdena   5 tunor
    saniordh, födes 3 hestar, 30 nöt
    20 får, godh mulebet, tarffueskogh
    gott fiskeuaten och quarenställe
    godh lägenheet åker och ängh at
    vpgiöra humblegårdh   600 stenger

    Liustårp sochn
Z   Laxsiön en gårdh oskatlagdt
    Vtsäde i  både giärdena   2 tunor
    saniord, föder 1 häst, 9 nöt, 8 får.
    Godh mulebet. Tarffueskogh. litet fiske
    vaten och quarenstelle. lägenheet åker
    och ängh at vpgiöra.

(Text sidan 73:)Notarum Explicatio

    Sellånger sochn
3   Hulsiön en gårdh, skattar 1 öre
    Vtsädhe i båda giärdena   4 ½ tunna
    muliord stenigh, ther på födes 2 hästar
    19 nöt, 10 får. Godh mulebet, suedia och
    näfuerskogh, gott fiskeuaten och quarenström
    lägenhen1 at byggia ållehuss i quarenströmmen
    och förbetra åker och ängh.

(Karttext:)

Medelpa      Landh
Hulun Siöö
Gransiön
Laxiön
Grantiärnen

Scala ulnarum


1 Fel för lägenhet