V1:75

(Rubrik:) Medelpa   Landh
Tårp sochn

Notarum Explicatio

5   Saxatårp   2 gårdar
    Norragården skattar   2 öre
    Vtsäde bådhe åhren   2 ½ tuna
    stenigh saniordh ingen lägenheet at
    vpgiöra mera åker föder 2 styckna      
    hästar, 10 nöt, 10 får, liten
    suedieskogh, godh mulebet fiske-
    waten och quarenställe.

6   Södra gården skattar   2 öre
    Vtsäde både åhren   2 tunor
    saniord, foder ther på 1 hast,
    8 nöt 6 får, andra lägenheter
    vthi skogh och fiskeuaten lika
    med sin granne. affritat (överstruken text)
    på /detta/ arket sub littra 6 pagina 78

7   Kiällåsstårp en gårdh skattar   2 ½ öre
    Vtsäde både åhren   2 ½ tuna
    saniord lägenheet vpgiöra
    mera åker, ther på födes
    2 hästar, 18 nöt, 10 får,
    inte fiskeuaten godh mulebet.
    Tarffueskogh och quarenställe.
    affritat vtan på arket.  
    Sub cyphra   7 pagina 78

Stödie sochn
Vlffsiön 2 gårdar
X   Norragården skattar      3 öre
    Vtsäde bådhe åhren   4 3/8 tunna
    saniord, föder ther på 3 hästar, 28 nöt
    12 får, godh mulebet och suedieskogh, gott
    fiskeuaten och quarenställe, liten lägenheet
    at förbetra åkeren humblegård 150 stenger

Y   Södragården jbidem skattar   3 öre
    Vtsädhe bådhe åhren    3 tunnor
    saniord, födher ther på 2 hästar, 16 nöt
    16 får, alla andra till agor i skogh och
    fiskeuaten lika med Norragarden
    Humblegårdh 150 stenger

(Karttext:)

Medelpa   Landh
Tårp sochn

Vlffsiön

Scala Ulnarum