V1:78

(Rubrik:) Medelpa Landh

(Text nere till vänster:)

Notarum Explicatio

6   Saxatörp och Södragården, finnes descreberat
    på främsta sidan detta arket, sub cyphra 6 pagina 75
7   Kiällåssa en gårdh, finnes descreberat på främste
    sidan på detta arket. Sub cyphra    75 ähre belägne
    i Tårp sochn.

(Text till höger:)
Tuna sochn

Notarum Explicatio

89   Långhedh en gårdh skattar    2öre
    Vtsädhe bådhe åhren      3 tunnor
    saniord, ther på födes 2 hästar, 12 nöt
    20 får, godh mulebet och/ suedieskogh, got
    fiskeuaten och quarenstelle, liten
    lägenheet åker at vpgiöra.
90   Långhskogh en gårdh, skattar   6 öre
    Vtsädhe bådhe åhren   5 tunor
    Suartmul ther på födes 2 hestar
    30 nöt, 20 får, godh mulebet.
    Suedieskogh, gott fiskeuaten och
    quarenström lägenheet at forbetra
    åker och ängh

(Karttext:)

Långh Edh Siö