V1:8


Notarum Explicatio

10 Tenskogh en gårdh, skattar   4 öre
    Åker i både giärdena   4 1/4 tuna
    Sandiord, ther på födes, 4 hästar,
    20 nöt, 30 får, lägenheet åker
    och ängh at förbetra, godh mulebet
    och suedieskogh, gott quarenstalle
    och fiskeuaten. lägenheet at
    byggia fiskehus i Kuarenströmmen

9   Ryssarff 2 Gårdar
    Norragården skattar   1 öre
    åker i båda gierden   2 tunor
    saniordh, ther på födes 2 hästar
    16 nöt, 26 får, lägenheet
    åker och ängh at förbetra
    Godh mulebeth och suedieskogh
    got quarenstelle, litet fiske
    uaten

11   Söragården ibidem skatt 1 öre
   
åker - 2 tunnor, saniord,
    föder 1 häst, 6 nöt, 8 får,
    alla andra till ägor lika
    med Norra gården.

Notarum Explicatio

12  Lilleskogen, en gårdh, skatt      2 öre
    utsäde både åkren    2 ½ tunna
    saniordh, ther på föder 2 hetsra, 20 nöt, 20 får,
    Godh mulebet, suedie och tarffueskogh, got fiskeuaten
    och quarenställe, lägenhet åker och ängh at förbetra

A Kuarenberg en gårdh, liggiandes på Alta sockens skogh
    Skattar            1 öre
    utsäde i både giärden         3 ½ tunna
    ther på födes 2 hästar, 16 nöt, 20 får, godh
    mulebet, tarffueskogh. litet fiskeuaten, inte
    quarenstelle, lägenheet at åker och ängh för-
    betra.

(Karttext:)

Helsingelandh

Naggan
dess till agor
ehr Noterat in
wthi arket och
lyder till Liusdals
socken

detta torp lydher
till Alta socken