V1:85


(Rubrik:) Nääs sochn


Notarum Explicatio

1   Kyrkebolet brukas under Brunflodhz Prestegård
A   Vthsäde                     5 3/4
tunnor
B   Vthsäde                     1 5/16
tunnor
C   Vthsäde                     1 1/8
tunnor
D   Obrukat åker eller legda vthsäde              4 1/4
tunnor
E   Ängh tillijka medh obrukade åkeren höö   12 lass
    Till denne gården ähr gifwit ifrån Wij twå små
    enghzfiellar hwilke på näst fölliande folio finness
    afrijtat och Noterat medh Littera F blifwer höö   1 lass
    Jtem een ängzfiell i Bierum Noterat medh littera L
    folio      blifwer höö               1 ½ lass
    Skogzängh hwilken ähr uptagen på Olbergz vth-
    mark blifwer höö            2 lass
    Humblegårdh till                   200 stenger
    Finnes inga mehra omegor hwarken i skogh eller
    fijskewatn.
F   denne wreet ähr uptagen af vthmarken och lyder
    till Wij på nästfölliande folio vthsäde   9/16 tunnor


(Karttext:)

Scala Vlnarum
Swart    mylla
Legda
Humbelgårdh
Legda
Swart mylla
Nääs kyrckia