V1:86


(Rubrik:) Jämptelandh

Notarum Explicatio

1   Wij ähr ett skattehemman och brukas half-
    parthen af berörde hemman till denne åboo
A    Vthsäde brukat åker           4 23/32
tunnor


B    Obrukat åker                       3/4  tunnor
C   Höö af engier och af bemälte obrukat åker      7 lass
    Skogzängier till denne gården till   8 Lass
    Ofwanbemälte Numero 1 hafwer och een wret på näst
    föregångne folio afrijtat och Noterat medh Littera F

    Andre halfdelen af hemmanet brukass till slåt
Vnder/   land i Lockne sochn folio   der sammastedes Noterat och
D  Obrukat åker vthsäde                5 15/32 tunnor
E   bekommer höö  af samma obrukat åker   8 lass
E   Höö af ängien                                          5 lass
F   desse små engzfieller ähre gifne ifrån denna byen
    vnder kyrckebolet på nästförgångne folio specificerat
    Ofwanbemälte Numero 1 hafwer och een obrukat åker
    i Månsta ödess Noterat medh Littera    Vthsäde 1 1/4 tunnor
    folio   bekommer höö af samma         2 lass

Till denne by ähr ganska lijtet skogh och vthmark
sammaledess och mulbeet, löfskogh och fijskewatn
till nödtorften, humblegårdh till    150 stenger


(Karttext:)

Scala Vlnarum

obrukat åker   eller legda
Sank ängh
swart     mylla
Sank ängh