V1:90


(Rubrik:) Nääs sochn

Bledingen ähre 2 skattehemman: Vthsäde till
både gårderna      10 5/16 tunnor bekomma höö af
engiar, gierdzlinder legder och renar   10 lass
Skogzängiar och myreslått höö           20 lass
Till denne byy finness timberskogh, löfskogh och
mulbeet till nödtorften; jntet fijskewatn
humblegårdh eller näfwerskogh.


Notarum Explicatio

Generalis Ex-    Nota   Vthsäde   Höö       Specialis      Nota   Vthsäde   Höö
plicatio                                                      Explicatio
                         A          3 ½       ½                                  A     1 3/4         1/4
                         B          3 5/8      1                                    B     1 13/16    ½
                         C           7/8         -             Numero 1      C       7/16       -
     
                   D          2 5/16    3                                    D    1 5/32      1 ½
                         E 
                     3                                    E                  1 ½
                         F 
                    2 ½                                 F                  1 1/4
                                                                     Skogzslått                         10
                      _______________________________________________
                                                                   Summa                  5 5/32    15
Summa                         10
5/16
   10             Numero 2 hafwer lijka
Skogz slåttan                              20            myckyt i åker och ängh
                                                                  medh Numero 1


(Karttext:)

Her ähr denne byenss vthmark
På denne sidan ähr och denne byens vthmark
Gammal legda
Swart mylla
Lindh
Swart mylla
Obrukat åker eller legda
Moo jord
Swart mylla
Her möter Blecka ägor
Scala Vlnarum