V1:94

(Rubrik:) Jemptelandh

1: Kalbecken ähr 1 lijtet ödes torp och brukas till
slåt vnder Östnoor i Hackåss sochn, till går-
den medh Numero   noterat folio
Bekommer höö alss         5 lass
till detta torp ähr hwarken vthmark eller
fijske.

Notarum Explicatio

2   Kapgierdh ähr eet ödes hemman och
    brukass till slåt vnder Grönwijken dersam-
    mastedess Numero 1 och finness folio
A   Obrukat åker vthsäde         8 ½ tunnor
    Bekommer höö af samma      10 ½ lass
B    Hårde waldz ängh till           12 lass
C   Små staar waldz ängh till      10 ½ lass
    Till detta hemmanet ähr trångh vth-
    mark intet fijske watn swedieskogh eller
    humblegårdh. Något lijtet mulbeet.

(Karttext:)

Sandh jordh
Små staar
Små staar
Star
Små staar
Hårdh waldh
Obrukat åker
Sandh Jordh
Hårdh waldh

Scala ulnarum