V1:98

(Rubrik:) Jempte - landh

Notarum Explicatio

A   Gierdet ähr eett skattehemman lyder till
    Bierme byy
B    Vthsäde        2 tunnor
C    Vthsäde        1 5/16 tunnor  
D   Vthsäde         1 9/16
tunno
E   Vthsäde         1 17/32
tunnor
F   Bekommer höö af ängiar, gierdz-
    lunder och renar  till   14 lass
G   Gammall obrukat åker eller legda   6 lass
    Skogz slåt till                                 12 lass   
    Till denne gårdh finness skogh till wedh
    och giärsle, engzrödningh, mulbeet och swedie-
    skogh finness något lijtet, ingen timber-
    skogh eller fijskewatn.

    Efterfölliande stycker kommer Numero 3
    till i Stoorgården till folio -
H   Vthsäde                           11/16 tunnor
I   Höö af ängien och legden till    8 ½ lass


(Karttext:)

Sandh- jord
myra
Legda gammall
Heer möter Håkongårdenss ägor
Sandh jordh
Hårdh waldh
Morass eller odugeligh dyy
Sandh mylla
Jlak sandh jordh
Her möter Stoorgården
Her möter Steengierdh