V1:99

(Rubrik:) Nääs sochn

Notarum Explicatio


1 : 2 Stengiärdh ähr 2 skattehemman
    ähre lijka stoore i åker och ängh
    Vthsäde in als till både gårdarna   14 5/8

    Höö af engiar och lunder och renar   26 lass
    Skogz slåt till                 28 lass

    Specialis Explicatio
1   Nårra gården
A   Vthsäde         2 tunnor
B   Vthsäde         1 15/16 tunnor
C   Vthsäde         3 1/8 tunnor
D   Vthsäde         1/4
tunnor
E   Höö af engier och lunder hemma
    widh byen till denna gården   13 lass
    Skogz slåt till                        14 lass
2:   Numero 2 ähr lijka vthsäde, till så wäl
    ängh som skogz slåt

Till denne by finness skogh till wedh
och giärdzle, engzrödningh mulbeet och
swedieskogh finess lijtet ingen timber-
skogh eller fijske watn.


(Karttext:)

Hårdh waldh
Her möter Gierdetz egor
Stoor gårdz egor på denne sidan
Sand mylla
Lind
Hårdh waldh
Små staar
Sandh mylla
Staar angh
Scala Vlnarum