V 2 :211Notarum Explicatio


A.  Kyrkann        

B.   Prästebordett
      Vt
ßadh    10 3/4 tunnor    höö 60 gillingar
      Vthengh i Tegelltier 4 Gillingar folio 1.
      Prastehålmen i Wägßna siöö folio 29.
      höö   4 Gillingar
      Beteskogh i Larßwallen från
      kyrkian   8 mijller. Till präste-
      bordet ähr grundh sandiordh och
      lider stoor skada af elfwen
      Humblegårdh   ½ lispund
                                     Summa åker    10 3/4 tunnor
                                                  Engh   68 Gillingar

C.   Sochnastughun

D.   Norre Kiämmestadh
1.   Oluf Anderßonn skattar   5 ore2 14 thr
      Vtßädhe ½ tunna    höö 0 <Gillingar>
      Bodelandh i Gunnarßbo vtßädhe 1 3/4 tunnor
     
höö    26 Gillingar folio 57.
      Humblegårdh    1/4 lispund
                                   
Summa åker    1 1/4 tunnor
                                                  Engh   26 Gillingar
2.   Päder Esbiörnßon skattar 6 öre 12 <thr>
      Vtßädhe 1 1/8 tunna    hö 14 <gillingar>
      J Biärdt vtßädhe 3/4      höö 8 Gillingar folio 39.
      Humbla    1/4 lispund
                              
Summa åker    1 7/8 tunnor
                                            Engh    22 Gillingar

3.   Oluff Danielßon skattar 11 <öre> 12 <thr>
      Vtsädhe 4 tunnor   höö 8 Gillingar
     
J Biartt vtßädhe 1/4 tunna     hö 32 <gillingar> folio 39
      Humblegardh3     ½ lispund
                                        
Summa åker    5 1/4 tunna
                                          Engh    40 <gillingar>

4.   Päder Jonßon skattar 5 öre 14 thr
      Vtßädhe 1 1/4 tunna   höö 6 Gillingar
      J Torckelßboo engh 4 Gillingar folio 30.
                                        Summa åker    1 1/4 tunna
                                         Engh    10 Gillingar
5.   Södre Kiämmestadh
      Månß Nilson skattar 8 öre 2 thr
      Vtsädhe 5 tunnor   höö 16 Gillingar
      J Siöboo Vtßädhe 1/4 tunna hö 6 Gillingar folio 76.
      Humblegårdh    ½ lispund
                                        Summa åker    5 1/4 tunna
                                        Engh    22 Gillingar

6.   Anderß Päderßon skattar 13 öre 5 thr
      Vtßädhe 3 tunnor   höö 20 Gillingar
     
J Biärdt vtßädhe 2 ½ tunna    hö 12 Gillingar folio 39.
                                       Summa åker    5 ½ tunna
                                       Engh    32 Gillingar

7.   Oluff Stolpe skattar 11 <öre> 3 ½ <thr>
      Vtßädhe 4 <tunnor>   höö 13 Gillingar
     
J Holenda vtßädhe 1 1/4 tunna    höö 20 <Gillingar> folio 40
      Humblegardh4 1/4 lispund
                                       Summa åker    5 1/4 tunna
                                       Engh    33 <gillingar>

8.   Söfwringh Siulßon skattar 8 öre 3 <thr>
      Vtßädhe 2 tunnor   hö 7 Gillingar
     
J Holenda vtßädhe 12 [tunnor]    hö 16 Gillingar folio 40.
                                       Summa åker    3 5/8 tunnor
                                       Engh    23 Gillingar

9.   Kiäll Jönßon skattar 12 öre1 ½ thr
     
Vtßädhe 2 3/4 tunna    hö 10 Gillingar
     
J Skräkla Vtßädhe 1 1/4 tunna    hö 16 Gillingar folio 56.
      Humblegårdh 1/4 lispund
                                        Summa aker5    3 <tunnor>
                                        Engh    26 Gillingar

10.  Jonn Päderßon skattar 9 ore6 7 ½ thr
       Vtßädhe ½ tunna   höö 18 Gillingar
       J Sandwich vtßädhe 2 1/4 tunna    hö 12 Gillingar folio 42.
      
Humblegårdh 1/4 lispund
                                        Summa åker    2 3/4 tunnor
                                        Engh    30 Gillingar

11.  Oluf Anderßon skattar 9 öre
       Vtßädhe ½ tunna   höö 4 Gillingar
      
I Nyåker vtßädhe 2 tunnor     höö 20 Gillingar folio 48
       Humblegardh7 1/4 lispund
                                        Summa aker8    2 ½ tunna
                                        Engh    24 Gillingar


F.   Hårßbärgh 3 Grannar
12. Hustru Carin skattar 8 öre 6 thr
      Vtßädhe 3 ½ tunna   höö 30 Gillingar
                                       
Summa åker    3 ½ tunna
                                        Engh    30 Gillingar
   
13. Bengdt Biörßon skattar 11 <öre> 6 thr
      Vtßädhe 3 1/8 <tunna>  höö 30 Gillingar  
     
J Mårlångh vtßädhe 3/8 tunna   hö 10 Gillingar folio 57.
                                         Summa åker    3 ½ tunna
                                         Engh    40 Gillingar

14. Jon Anderßon skatttar 20 öre 5 thr
      Vtßädhe 7 3/8 tunnor  höö 30 Gillingar  
     
J Mårlangh vtßädhe 1/4 tunna   höö 3 Gillingar folio 57.
      J Grykeßbo vtßädhe 1 1/8 tunna  höö 12 Gillingar folio 20.
      J Skånn höö 3 Gillingar
      Humblegardh9 ½ lispund
                                        
Summa åker    8 3/4 tunna
                                         Engh    48 Gillingar

G.   Wästernääß
15.  Jon Päderßon skattar 11 öre 12 thr
      
Vtßädhe 3 tunnor  höö 2 Gillingar  
     
J Hyboo vtßädhe 2 1/4 tunna   höö 46 Gillingar folio 13.
      Humblegårdh 1/4 lispund
                                        
Summa åker    5 1/4 tunna
                                         Engh    48 Gillingar

16.  Jahann Jonßonn skattar 9 öre 14 ½ <thr>
       Vtßädhe 6 1/8 tunna  höö 5 Gillingar  
     
J Böle vtßädhe 1/4 tunna   höö 28 Gillingar folio 88.
      J Engßååß hö 2 Gillingar folio 26.
      Humblegårdh ½ lispund
                                        
Summa åker    6 3/8 tunna
                                         Engh    35 Gillingar

17.  Hustru Carinn skattar 5 öre
       Vtßäde 1 ½ tunna  hö 8 Gillingar
                                        
Summa åker    1 ½ tunna
                                         Engh    8 Gillingar

18.  Lyder till Jon Simonßon i
       Simonbo, hwar vtßädhe och
        hö finnes noterat folio 19.

H.   Wy     3 grannar
19.  Oluf Erichßon skattar 4 öre
      
Vtßädhe 1 tunna  höö 2 Gillingar  
      
J Grykeßbo vtßädhe ½ tunna  folio 20.
       Höö 8 gillingar
                                        
Summa åker    1 ½ tunna
                                         Engh    10 Gillingar

20.  Oluff Päderßon skattar 17 <öre> 12 <thr>
       Vtßädhe 2 3/4 tunna  höö 4 Gillingar  
      
J Edhengen vtßädhe 2 1/4 <tunna>  folio 17.
       Höö 34 gillingar
      
J Kunbbenn höö 3 Gillingar
      
Humblegårdh 1/4 lispund
                                         Summa åker    5 tunnor
                                         Engh    4 Gillingar

21.  Swän Olufßon skattar 10 <öre>
       Vtßädhe 4 3/8 tunna  höö 12 Gillingar  
      
J Ed engh vtßädhe 3 tunnor hö 32 <Gillingar>  folio 17
       J Löfwingen vtßädhe 1/8 <tunna> hö 2 <Gillingar> folio 51.
       Humblegårdh 1 lispund
                                        
Summa åker    7 ½ tunna
                                         Engh    46 Gillingar

I.    Åkra och lyder till Pål
22.  Olßon i Edh enghan
       hwar Vtßädhe och hö ähr no-
       terat folio 17.  

K.   Åkerstadh 2 grannar.
23.  Hustru Goligh skattar  9 ore10  7 <thr>
        Vtßädhe 1 3/8 tunna höö 5 Gillingar
       
I Snäre Vtßädhe  2 1/8 <tunna> hö 13 <Gillingar> folio 20.
                                         Summa aker11    3 1/8 tunna
                                         Engh    18 Gillingar

24.   Larß  Clämmetßonn
       
Skattar 4 <öre>  Vtßädhe 3 tunnor
        Höö 12 Gillingar
                                        
Summa åker    3 tunnor
                                         Engh    12 Gillingar

L.    Högenn 1 gårdh.
25.  Oluff skattar 8 öre 12 thr
       Vtßädhe 4 ½ <tunna> hö 20 Gillingar
      
J Snära Vtßädhe  1 tunna hö 5 Gillingar folio 20[0].
                                         Summa åker    5 ½ tunna
                                         Engh    25 Gillingar

M.   Wäster Gierde by
26.   Mårthen Olßonn
        Skattar 11 öre 4 thr
        Vtßädhe 2 ½ tunna höö 10 Gillingar
       
J Sanwich Vtßädhe  1 1/4 tunna folio 38
        Höö 18 Gillingar
       
Humblegårdh ½ lispund
                                         Summa åker    3 3/4 tunna
                                         Eng    28 Gillingar

27.   Hustru Cirstinn skattar 5 <öre> 12 thr
        Vtßädhe 2 tunnor hoo12 10 Gillingar
                                        
Summa åker    2 tunnor
                                         Engh    10 Gillingar

28.   Hustru Anna skattar 6 ore13 8 thr
        Vtßadhe14 3 3/4 tunna  höö 10 Gillingar  
       
J Biärdt vtßädhe 3/4 tunna hö 10 Gillingar  folio 42.
        J Siöbo höö 2 Gillingar folio 76.
                                        
Summa åker    4 ½ tunna
                                         Engh    22 Gillingar

N.    Höghamra byen 2 grannar
29.   Hustru Giärtrudh skattar 9 ore15 2 thr
        Vtßädhe 5 1/4 tunna höö 18 Gillingar 
       
J Gryckeßbo höö 10 Gillingar folio 20.
                                         Summa åker    5 1/4 tunna
                                         Engh    28 Gillingar

30.   Hustru Jngiärdh skattar 8 öre 5 ½ thr
        Vthßädhe 1 tunna höö 7 Gillingar 
       
J Sandwich vtßädhe 3/4 tunna  hö 12 Gillingar folio 42.
                                         Summa åker    1 3/4 tunna
                                         Engh    19 Gillingar

Till deßa byar ähr intet
mulebet och intet skogh
och fiskie watn.

O.   Sandhmylla

P.   Grundh saniordh

Q.   Hardwalß16 engh

(Karttext:)

Nota Bene: Böör efter afmätningen wara vtsäde 9/16 tunnor
Lu
ßna ellf
Kyrkie siön
Kyrkesiön
Scala ulnarum       

1 Hela uppslaget paginerat som folio 21.
2 D.v.s. öre.
3 D.v.s. humblegårdh.
4 D.v.s. humblegårdh.
5 D.v.s. åker.
6 D.v.s. öre.
7 D.v.s. humblegårdh.
8 D.v.s. åker.
9 D.v.s. humblegårdh.
10 D.v.s. öre.
11 D.v.s. åker.
12 D.v.s. höö.
13 D.v.s. öre.
14 D.v.s. vthßädhe.
15 D.v.s. öre.
16 D.v.s. hårdwalß.