V 2 :22-23




Notarum Explicatio

(Folio 22:)


A.   Högha by 2 Grannar
1.    Oluff Päder
ßonn skattar 9 öre 16 thr
       Vthßadhe1     3 3/8 tunna     höö 3 Gillingar
      
Bodalandh i Siöbo vtßädhe 2 1/4 tunna hö 24 Gillingar folio 76.
       Humblegardh2 ½ lispund
                                         Summa åker    5 5/8 tunnor
                                         Engh    27 Gillingar

2.   Päder Jonßonn vtßädhe   2 5/8 tunna   hö 28 <Gillingar>
      Vtßäde   2 5/8 tunna   hö 26 Gillingar
     
J Mårlångh vtßäde   1/4 tunna   höö 3 Gillingar folio 57.
                                         Summa åker    2 7/8 tunna
                                         Engh    29 Gillingar

Till denne byenn ähr intett mulebett
eller skogh, fiskiewatn litett.

B.   Denna täckter lyda till dee byar
      som folio 21 vpteknade ehre3
      och ähr ther infördt theraß höö
      och vtßädhe.

      Vthi thenna täckter ähr grof
      sandjordh så mycket här finnes,
      och lida eßomoftast stoor
      skada af ellfwann.

C.   Denna åcker lyder präßtebordett till
      och ähr groff såniordh och lider stoor skada
      af ellfwen och siönn sampt kiöldh.

D.   Öster åckra 3 grannar
3.   Jonn Olßonn skattar 12 öre 20 ½ thr
      Vtßäde      4 3/4 tunna   höö 30 Gillingar
      J Marlangh vtßäde 1/8 tunna   höö 3 Gillingar folio 57.
      J Nor vtßäde 1/4 tunna   höö 0 <Gillingar> folio 4.
      Humblegårdh ½ lispund
                                        
Summa åker    5 1/8 tunna
                                         Engh    42 Gillingar

(Folio 23:)

4.   Jonn Klockarns hemman skattar 8 <öre> 12 <thr>
      Vtßädhe   1 ½ tunna   höö 20 Gillingar
                                         Summa åker    1 ½ tunna
                                         Engh    20 Gillingar

5.   Ähr bodelandh till Oluff Pärßon
      i Ångßättra hwilkeß höö och
      vtßädhe ähr wedh boleby noterat
      folio 29.
      Till denna byen ähr lite skogh
      och mulebet intett fiskiewatn.

E.   Grundh leerjordh

F.   Hårdwalß engh

G.   Sanck engh

(Karttext folio 22:)

Lußna ellff
Kyrkio siön
Grobron

(Kartext folio 23:)

Scala ulnarum


1 D.v.s. Vtsädhe.
2 D.v.s. Humblegårdh.
3 D.v.s. ähre.