V 2 :3-4Notarum Explicatio


A   Boda ähr bodelandh till:
1.   Oluff Päder
ßonn i Sonnanåß       folio 68.
2.   Hustru Emfredh i Stoorhagha    folio 5.
3.   Jon Engebregdtßonn i Stoorhaga  folio 5.
      huilkas vthßädhe och höö medh bolebyn ähr
      noterat.

     Till denne byn ähr intett mulebete,
     skogh, fiskiewaten eller quarneställe.

B.  Ny skoghenn ähr beteskogh till
4.   Pädher Biörßon j Odenßengh folio 52.
5.   Hustru Carin i Odenßengh folio 52.
6.   Simon Päderßon i Tegelltierr folio 1.  
      huilkens vthsädhe och höö ähre medh
      bolebyn noteratt.
      Till denne bodelandh ähr godh
      mulebet och tarfwskogh.

C.   Stångmyrewallen ähr beeteskogh till
7.   Jonn Engebrägdtßonn i Storhagha
8.   Anders Larßonn i Tegeltierr
      huilkas höö ähr wedh bolebyn
      noterat.
      Till denna bodar ähr godh
      mulebet och tarfweskogh.

D.   Grundh lergiordh.
E.   Grundh sandiordh.
F.   Hårdwalßengh.

G.   Lillehaga by
9.   Jonn Larßonn   skattar     10 öre    12 ½ thr
      Vtßäde   3 tunnor höö   10 gillingar
      Bodelandh i ähr vtßädhe     ½ tunna höö   10 gillingar folio 58.
      Mårlångh vthßsädhe    1/8 tunna     höö     2 gillingar folio 57. 
     
Humblegardh   6 lispund                                          Summa åker   3 5/8 tunna
                                                                                                   eng   22 gillingar
10. Jon Anderßon   skattar     11 öre   10 ½ thr
      Vthßäde   3 tunnor     höö  10 gillingar
     
Bodelandh i Ygh vtßäde    1 tunna   höö   12 gillingar folio 58
      Humblegårdh     ½ lispund                                       Summa åker    4 tunnor
                                                                                                   eeng   22 gillingar    
      Till denne byenn ähr ingen nöttig skogh eller
      mulebett, lititt fiskiewattnn.
      Denne by lider skador af ellfwenn.

H.  Nore by
11. Swänn Anderßon   Skattar 8 öre
      Utßäde    2 tunnor     höö   8 gillingar
      Bodelandh i Hålända vtßäde    2 ½ tunna
      Höö   24 gillingar folio 40.
      Humblegårdh 8 lispund                                            Summa åker     4 ½ tunna
                                                                                                   engh    32 gillingar
12. Oluf Oluffßon   Skattar 8 öre 6 thr
      Vttßäde     4 tunnor    engh   16 gillingar
      J Öfredalen engh    10 gillingar folio 7.
      Humblegardh2 ½ lispund                                           Summa åker    4 tunnor
                                                                                                  engh  26 gillingar

13. Hanß Päderßon   Skattar 7 öre 10 thr
      Vtßäde   2 ½ tunna   engh   10 gillingar
      Bodelandh i Norsbodha folio 7.
      Vtßäde   2 tunnor     höö   16 gillingar
     
J Öfredalen eng 4 gillingar folio 7.
      Humblegårdh ½ lispund   
                                                                                      Summa åker   4 1/4 tunna
                                                                                                  engh  30 gillingar
14. Oluff Påfwelßon   Skattar 6 öre 14 thr
      Vtßäde    2 1/4 tunna   höö   10 gillingar
      Bodelandh i Norßboda folio 7.
      Vtßäde    1 ½ <tunna>   höö   17 gillingar
     
J Öfredalen  engh   7 gillingar folio 7.
      Humblegårdh 1 lispund                                         Summa åker   3 3/4 tunna
                                                                                                 engh   31 <gillingar>

I.   Jonn Olufßon i Österåker
     folio 23.

K. Oluf Jonßon i Södher
      Kiämmestadh folio 21.

     Till denne by ähr ingen
     nödig skogh eller mule-
     bet, lititt fiskiewatn.

(Kartext:)

Lußna elff
Här begynnaß stoor engenn
Wäxna ellff
Lußna ellff
Bårßiönn
Scala ulnarum1 D.v.s Humblegårdh.
2 D.v.s Humblegårdh.