V 2 :30-31
Notarum Explicatio

A.   Holmboda ähr betesskog til
1.   Joen Olof
ßonn i Kleppa folio 82.
2.   Beckengenn folio 16.
3.   Joenn Pederßonn i Kleppa folio 82.
4.   Lars Olofßonn i  Embarbo folio 19.

B.  Caijewallenn ähr betes skog til
5.   Östersteen Pederßon i Ångsätra folio 29.
6.   Måns Nillßon i Söderkiemmesta folio 21.

C.  Torkelsboda ähr betes skog til
7.   Peder Olofßon i Norrekiemmesta folio 25. 

D.  Bergzwallen ähr betesskog till
8.   Olof Stolpe i Söderkiemmesta folio 21.
9.   Söfringh Siulßon ibidem folio 21.
10. Olof Pederßon i Höga folio 22
       höö 3 gillingar.

E.   Anderspilte wall betesmark till
11.  Erich Anderßon i Siöbo folio 76.
12.  Oloff Anderßonn i Skulhambra folio <...>
13.  Joen Anderßonn i Beckebo folio 37.
14.  Oloff Larßonn i Wästeråkra folio 25.

F.   Alßmyra wallenn ähr betesmark til
15.  Simon Larßon i Simanbo folio 19.
16.  Lars Lambrikßon i Storhaga
17.  Hustru Anna i Telle folio 80.
       Hwilkes vtsäde och höö ähr widh sielfue
       bolbyarna noterade.
       Till deßa torp ähr god mulebet och
       tärfueschogh.

G.   Huollia ähr bodelandh till
18.  Mårtenn Pederßon i Ångsätra folio 29.
19.  Peder Anderßonn i Rågiöle folio 32.
20.  Lars Pederßonn i Ångsätra folio 29.
       Huilkas vtsädhe och höö ähr widh bol-
       byn noterat.
       Till detta bodelandh ähr godh tarfue-
       schog, mulbet och fischiewaten.

H.   Watnwalla ähr bodeland til
21.  Anders Olofßon i Skulhambra folio 81.
22.  Hustru Elin i Storhaga folio 60.
23.  Olof Anderßon på Slottet folio 81.
24.  Joen Anundßon i Storhaga folio <...>
       Hwilkas vtsäde och höö ähr brede-
       widh bolbyarna noterat
       Till detta bodelandh ähr godh
       tarfueschogh mulebet och fiskie-
       waten.

I.   Grundh sandiordh

K. Hårdwaldh engh

(Karttext:)

Låssiö
Scala ulnarum