V 2 :34-35
Notarum Explicatio


A.  Myran 1 heman
1.   Mats Gundmund
ßon skattar 5 öre
     
Vtsäde 1 1/4 tunna   höö 12 gillingar
                                                         
Summa   åker 1 1/4 tunnor
                                                                         engh 12 gillingar

B.   Ede 5 grannar
2.   Påfuel Mårtenßon skattar 3 öre 12 thr
      Vtsäde 1 tunnor   höö 8 gillingar
                                                        
Summa   åker 1 tunnor
                                                                         eng 8 gillingar

3.   Olof Pederßonn skattar 10 öre 3 thr
      Vtsäde 5 tunnor   höö 24 gillingar
     
Betheschogh Biörnbergzwallen folio 38.
      Höö 6 gillingar
     
Humblagårdh ½ lispund
                                                         Summa   åker 5 tunnor
                                                                         engh 30 gillingar

4.   Gundmundh Pålßon skattar 5 öre
     
Vtsäde 3 1/4 tunnor   höö 24 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                      
Summa     åker 3 1/4 tunnor
                                                                         engh 24 gillingar

5.   Joenn Matßonn skattar 9 öre
     
Vtsäde 3 tunnor   höö 12 gillingar
     
Bodelandh i Lißbo folio 35.
      Vtsäde 1 ½ tunnor    höö 26 gillingar
     
Achinnwallen höö 6 gillingar folio 51.
                                                         Summa   åker 4 ½ tunnor
                                                                         engh 44 gillingar

6.   Joen Gundmundßon skattar 6 öre 6 thr
      Vtsäde 5 tunnor   höö 12 gillingar
                                                         
Summa   åker 5 tunnor
                                                                         engh 12 gillingar
      Till denne bynn ähr litet mulbet schog
      och fischiewatnn
      Denne bys ägor lijda skada af kiöldh.
      Till denne byn godt quarn stelle.

C.   Grundh ler jordh

D.   Hardwaldz engh

E.   Sanck engh

F.   Norre Lißbo 4 grannar
7.   Olof Joenßonn skattar 9 öre 1 thr
      Vtsäde 3 ½ tunnor   höö 36 gillingar
     
Bodelandh i Beckebo folio 37.
      Vtsäde 3/4 tunnor    höö 6 gillingar
     
Bodelandh i Bölet folio 34.
      Vtsäde 2 ½ tunnor    höö 8 gillingar.
      Betesschogh i Achinewallen folio 51.
      höö 4 gillingar.
    
J Beckian höö 3 gillingar folio 46. 
     Humblegårdh 1 lispund
                                                 
Summa   åker 6 3/4 tunnor
                                                                  engh 57 gillingar

8.   Ähr bodelandh till Olof Matßon i
      Eede folio 34.

9.   Hustru Carins bodelandh i Beckebo folio 37.

10. Ähr bodalandh  till Gundmund
     Anderßon i Beckebo folio 37.
     Hwilkes vtsäde och höö ähre widh
     Bolbyarna noterade.

     Till denne by ähr godh tarfue schogh
     mulebet och fischiewaten sampt
     quarnestelle.

     Denne bys ägor lijda altidh
     skada aff kiöldh.

(Karttext:)

Edhe elff
Lissbo siön
Scala ulnarum