V 2 :44-45
Notarum Explicatio


A.  Ramßiö 2 grannar
1.   Anders Jonßonn skattar 14 öre 17 thr
      Vtßäde 5 tunnor    höö 80 gillingar
     
Humblegårdh ½ lispund
                                                     Summa åker    5 tunnor
                                                     Engh    80 gillingar

2.   Mårtenn Anderßonn skattar 9 öre 17 thr
      Vtßäde 5 tunnor    höö 40 gillingar
     
Humblegårdh ½ lispund
                                                     Summa åker    5 tunnor
                                                     Engh    40 gillingar

B.   Ähr bodalandh och vthengiar till
      deßa twenne bönder.

      Deße hemman ähro belegno1 8 mihl
      ifrånn kyrkian, och ähr här till godh
      mulebet, fischiewaten, tarfueschogh
      och quarnastelle och lijda altidh
      stor skada af kiöldh.

C.  Grundh leer jordh

D.   Grundh sandh jordh

E.   Hårdwaldz engh

F.   Sank engh

(Karttext:)

Hänna siö
Scala ulnarum1 D.v.s. belägna.