V 2 :48-49
Notarum Explicatio


A. 1. Ström ähr 1 hemann 5 öres landh
         Vtsäde 1 7/8 tunnor    höö 5 gillingar
                                                            Summa åker    1 7/8 tunnor
                                                                         Engh    5 gillingar

B.   Nyåker 2 hemann
2.   Joenn Olofson i Nyåker skattar 11 öre
     
Vtsäde 2 tunnor   höö 18 gillingar
      Bodalandh i Ramundzboda folio 74.
      Vtsäde 3/8 tunnor   höö 8 gillingar
                                                           
Summa åker    2 3/8 tunnor
                                                                         Engh    26 gillingar

3.   Ähr bodalandh till Olof Ander-
      son i Söder Kiemmesta hwilkes
      höö och vtsäde finns noterat
      widh bolbyn folio 21.
      Deße tu hemmann lijda vnder
      tidenn skada af kiöldh.

C.  Skogsta 7 grannar
4.   Hustru Carin Olof Esbiörsons
      skattar 10 öre 23 thr
      Vtsäde 7 ½ tunnor   höö 27 gillingar
      Betesschogh i Ådengswallenn folio 50.
      Vtsäde 3/8 tunnor   höö 18 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                          
Summa åker    7 7/8 tunnor
                                                                        Engh    45 gillingar

5.   Peder Pålßonn skattar 18 öre 
      Vtsäde 5 3/4 tunnor   höö 16 gillingar
      Bodalandh i Söderlißbo folio 47.
      Vtsäde 3 1/4 tunnor   höö 30 gillingar
                                                           
Summa åker    9 tunnor
                                                                         Engh    46 gillingar

6.  Olof Esbiörßon skattar 13 öre 12 thr
     Vtsäde 6 ½ tunnor   hö 24 gillingar
     Betesschogh i Morawallen folio 47.
     Vtsäde 1/8 tunnor   hö 8 gillingar
    
J mykel engenn   höö 4 gillingar folio 88.
     Humblegårdh 1/4 lispund
                                                          
Summa åker    6 5/8 tunnor
                                                                        Ängh    36 gillingar

7.   Hustru Jngierdh skattar 3 öre
     
Vtsäde 2 ½ tunnor    höö 12 gillingar
     
Humblegårdh ½ lispund
                                                           Summa åker    2 ½tunnor
                                                                        Engh    12 gillingar

8.   Erich Pederßonn skattar 5 öre 8 thr
      Vtsäde 1 tunnor  8 gillingar
                                                         
Summa åker    1 tunnor
                                                                       Engh    8 gillingar

9.   Mårtenn Pederßonn skattar 5 öre 16 thr
      Vtsäde 4 3/8 tunnor   hö 12 gillingar
      Betesschogh i Näswallen folio 50.
      Vtsäde 1/4 tunnor   höö 12 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                          
Summa åker    4 5/8tunnor
                                                                        Engh    24 gillingar

10. Erich Olofsonn skattar 9 öre
      Vtsäde 5 tunnor   höö 8 gillingar
      Bodalandh i Sillerbo folio 37.
      Vtsäde 3 ½ tunnor   höö 32 gillingar
     
Betesmark i Löfwingen folio 51.
      Vtsäde ½ tunnor    höö 3 gillingar
                                                          
Summa åker    9 tunnor
                                                                        Engh    43 gillingar

D.   Hambra 2 grannar
11.  Joenn Erichßonn skattar 11 öre 10 ½ thr
      Vtsäde 2 3/4 tunnor  höö 18 gillingar
      Betesschogh i Beckian folio 46.
      Vtsäde 1 1/4 tunnor   höö 15 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                          
Summa åker    4  tunnor
                                                                        Engh    33 gillingar

12.  Joenn Pederßonn skattar 8 öre 5 thr
       Vtsäde 3 7/8 tunnor   höö 16 gillingar
       Betesskogh i Åsteboda folio 74.
       Vtsäde 1/8 tunnor   höö 8 gillingar
      
Betesschogh j Morawallen folio 47.
       Vtsäde 1/8 tunnor   höö 6 gillingar
       Humblegårdh 1/4 lispund
                                                          
Summa åker    4 1/8 tunnor
                                                                        Engh    30 gillingar

E.   Backenn 1 hemmann1
13. Måns Olofßonn skattar 10 öre 14 thr
      Vtsäde 16 1/8 tunnor   höö 20 gillingar
      Betesschogh i Näswallen folio 50.
      Vtsäde 1/4 tunnor  höö 8 gillingar
                                                           
Summa åker    6 3/8 tunnor
                                                                         Engh    28 gillingar

14. Jonn Pederßonn skattar 11 öre
      Vtsäde 4 ½ tunnor   höö 24 tunnor2
      Betesschogh i Näswallenn folio 50.
      Vtsäde 1/4 tunnor   höö 6 gillingar
     
Humblegårdh ½ lispund      
                                                    
Summa åker    4 3/4 tunnor
                                                                  Engh    30 gillingar

F.   Vthann åker
15.  Lars Jonson skattar 10 öre 6 thr 
      Vtsäde 4 3/8 tunnor   höö 18 gillingar
      Betesschogh i Backarewallenn folio 51.
      Vtsäde 0   höö 8 gillingar
                                                           
Summa åker    4 3/8 tunnor
                                                                         Engh    26 gillingar

16. Lars Olofßonn skattar 14 öre 1 thr
      Vtsäde 4 7/8 tunnor   höö 23 gillingar
      Bodalandh i Ångsätra folio 29.
      Vtsäde 1 tunnor   höö 16 gillingar
     
Betesschogh i Backarewallenn folio 51.
      Vtsäde 1/4 tunnor    höö 9 gillingar
                                                          
Summa åker    6 1/8 tunnor
                                                                        Engh    48 gillingar

17. Måns Jonßonn 10 öre 8 thr
      Vtsäde 3 1/4 tunnor   höö 17 gillingar
      Bodalandh i Siußåås folio 27.
      Vtsäde 1/4 tunnor   höö 2 gillingar
     
Betesschogh i Backarewallenn folio 51.
      Engh 4 gillingar humblegårdh 1/4 lispund 
                                                           Summa åker    3 ½ tunna
                                                                        Engh    23 gillingar

18. Olof Jonßon skattar 10 öre ½ thr
      Vtsäde 6 1/4 tunna   höö 41 gillingar
      Bodalandh i Åsteboda folio 74.
      Vtsäde 1/4 tunna   höö 3 gillingar
     
Betesskogh i Yterdalen folio 51.
      Engh 4 gillingar humblegårdh 1 ½ lispund 
                                                           Summa åker    6 ½ tunnor
                                                                        Engh    48 gillingar

     Till deße byar ähr schogh till nödtorf-
     tenn fischiewatn och mulebet litedt

G.  Leermylla

H.  Grundh ler jordh

J.   Hårdwaldz engh

K. Sank engh

L.  Grundh sandh jordh

(Karttext:)

Wägsna siö
Scala ulnarum1 Felskrivet. Ska vara 2 hemmann.
2 Fel för gillingar.