V 2 :54-55
Notarum Explicatio


A.   Moo 4 grannar
1.   Peder Olof
ßonn skattar 6 öre
     
Vtsäde 1 ½ tunnor   höö 13 gillingar
                                                           
Summa åker    1 ½ tunnor
                                                                         Engh    13 gillingar

2.   Olof Rolfßonn skattar 7 öre
     
Vtsäde 1 7/8 tunnor   höö 13 gillingar
                                                           
Summa åker    1 7/8 tunnor
                                                                         Engh    13 gillingar

3.   Lars Larßonn skattar 3 öre 1 thr
      Vtsäde 1 3/4 tunnor   höö 8 gillingar
                                                           
Summa aker1    1 3/4 tunnor
                                                                         Engh    8 gillingar

4.   Ähr bodalandh till Hans Pederßon i Ygzbo
      i Färilla sochnn
      Vtsäde 1 1/4 tunnor   höö 3 gillingar
                                                           
Summa åker    1 1/4 tunnor
                                                                         Engh    3 gillingar

      Till denne byenn ähre myckit swage ägor,
      åkerlandet grof och grundh sandh jordh, enge-
      landet skarp sandbacka, här till ähr suagt
      fischiewatenn och ingen skogh eller mulbet.

B.   Lyder Hedenn till
C.   Lyder Vthannåker till
D.   Hardwaldz2 engh
E.   Grundh sand jordh

5.   Hustru Carinn i Skogsta folio 48.

F.   Calmyrann ähr bodalandh till
6.   Olof Simonßonn folio 60.

7.   Olof Anderßonn i Sunnanås folio 68.

8.   Jonn Olofson i Storhaga folio 60.
     
      Huilkas hö och vtsäde ähr widh
      sielfua bolbyarna noterade.

      Till deßa bodelandh ähr skogh
      och mulbet till nödtorftenn.

      Denna bys ägor lijda altid
      skada af kiöldh.

9.   Simon Mårtenßon i Stafsätra folio 64.

G.   Grundh leer jordh
H.   Sank engh

(Karttext:)

Wägsna siö
Scala ulnarum1 D.v.s. åker.
2 D.v.s. hårdwaldz.