V 2 :66-67
Notarum Explicatio


A.  Stafsätra skogenn ähr bodalandh till
1.   Oloff Ander
ßonn i Stafsätra folio 64.

2.   Simonn Mårtenßonn i Stafsätra folio 64.

3.   Sten Mårtenßonn i Stafsätra folio 64.

4.   Swenn Arfuedßonn i Stafsätra folio 64.
     
      Huilkas höö och vtsäde fins widh bolbyn
      infört.

      Till detta bodalandh ähr skogh, mul-
      bet, fischiewatnn och quarnastelle
      till nödtorftenn.

      Grundh sandh jordh så myckit
      här finns och lijder altidh stor
      skada af kiöldh..

B.   Lilla Hallenn ähr bodalandh till
5.   Peder Jonßonn i Wijk folio 65.

6.   Mårtenn Gundmundßon i Wijk folio 64.

7.   Joenn Grelßonn i Wijk folio 64.

      Huilkes höö och vtsäde ähr widh
      bolbyn antecknat.

      Till detta bodalandh ähr
      ganscha  litenn schogh och mulbet.
      Lerblandat jordh så myckit
      här finns, och lijder altidh stor
      skada aff kiöldh.

C.   Hårdwaldz engh
D.   Sank engh

(Karttext:)
     
Lilla Hallens siö
Scala ulnarum