V 2 :68-69
Notarum Explicatio


A.  Sunnannåås 5 grannar
1.   Lars Olof
ßonn skattar 9 öre 8 thr
      Vtsäde 3 1/4 tunnor   höö 46 gillingar
      J Stoorhaga åker 1 tunna landh folio 60
      Höö 2 gillingar
                                                        
Summa åker   4 1/4 tunnor
                                                                       Engh  48 gillingar

2.   Ähr bodalandh till Olof Hindrichßonn
     
i Storhaga, hwars höö och vtsäde
      ähr widh bolbynn anteknat, folio 60.


3.   Oluff Pederßonn skattar 13 öre 17 thr
      Vtsäde 4 3/4 tunnor   höö 52 gillingar
      Bodalandh i Boda folio 3.
      Vtsäde 2 tunnor    höö 39 gillingar
                  
J Storhagann
      Vtsäde                                        1 tunnor
       Höö                                           3 gillingar
                                                         Summa åker   4 1/4 tunnor
                                                                       Engh  48 gillingar

4.   Oluff Anderßonn skattar 7 öre 12 thr
      Vtsäde                                      4 tunnor  
      Engh                                         26 gillingar
      Bodalandh i Callmyrann folio 55.
      Vtsäde                                      1 ½ tunnor
      Engh                                         35 gillingar
     
Betesschog i Kiölßiö    engh      4 gillingar
     
Humblegårdh                            1/4 lispund
                                                         Summa åker   5 ½ tunnor
                                                                       Engh  65 gillingar

5.   Påfuell Olofßonn skattar 8 öre 18 thr
      Vtsäde                                     3 tunnor
      Engh                                        34 gillingar
                   
J Storhagann
      Åker                                        ½ tunnor landh
      Humblegårdh                            1/4 lispund
                                                         Summa åker   3 ½ tunnor
                                                                       Engh  34 gillingar

      Till denne bynn äht litenn schogh och
      mulbeet. Grundh leerjordh så
      myckit här fins och lider altidh
      skada af kiöldh.

B.  Hårdwaldz engh
C.  Sank engh

(Karttext:)

Scala ulnarum