V 2 :70-71
Notarum Explicatio


A.  J Sunnanåås techtenn äga efterskreffne
1.   Oloff Ander
ßonn i Stafsätra folio 64.

2.   Steen Mårtenßonn i Stafsätra folio 64.

3.   Simonn Mårtenßonn i Stafsätra folio 64.

4.   Swenn Arfuedßonn i Stafsätra folio 64.

5.   Olof Jonßonn i Storhaga folio 60.

6.   Olof Pederßonn i Sunnanåås folio 68.

7.   Mårtenn Gundmundßon i Wijk folio 64.
    
      Huilkes hö och vtsäde är wid bolbyarna
      noterade.

      Vthi denna techt ähr grundh leer-
      jordh och hårdwaldz engh så
      myckit som här fins, och lijda
      altidh skada af kiöldh.

B.   Ähr bodalandh till
8.   Hustru Malinn i Storhaga folio 60.
     
9.   Joenn Pederßonn i Storhaga folio 60.

      Huilkass höö och vtsäde fins wid
      bolbynn noterade.

      Till denne bynn ähr grund
      ler jordh så myckit här fins
      och lijder altidh skada
      aff kiöldh. Skog och
      mulbet til nödtorftenn.

C.  Hårdwaldz engh
D.  Sank engh

(Karttext:)

Scala ulnarum